Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Lördag

21 OKT 2009 23:35
Lördagen 14 november 2009 kl. 13.00 på Bowl-O-Rama på Uppköparvägen 1 Årsta.

Efter årsmötet blir det middag och bowling som traditionen bjuder.
  • Uppdaterad: 28 OKT 2009 23:41

Dagen ser ut enligt följande:

Samling ca 13.00 vid informationen/kassan i bowlinghallen för lite rundsnack.

Årsmötet startar 13.30

 

Därefter säger vi adjö till dem som inte vill fortsätta med middag och bowling. För fortsatt medverkan kostar det 225 kr/person. Avgiften betalas in senast 11/11 på Lida VSK:s plusgirokonto 352274-5. Ange namn. Du ska även snarast anmäla att du vill äta och bowla till Anders Nyberg via e-post: This is a mailto link   så att vi kan beställa mat och boka rätt antal banor.

American BBQ serveras 14.30

Bowlingen startar 15.30

Naturligtvis blir det hård kamp om vem som blir årets bowlingkung/drottning!

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

 

Dagordning för årsmöte:

1.     Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Bekräfta mötets behöriga utlysande.

3.     Fastställa årsmötets dagordning.

4.     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

5.     Justeringsmän och rösträknare utses.

6.     Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.

7.     Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltande under det senaste verksamhetsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltande under den tid som revisionen avser.

9.     Fastställande av samtliga medlemsavgifter.

10.  Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastslås.

11.  Beslut om antalet styrelsemedlemmar, minskning från 7 till 5 st enl bifallet förslag 2008.

12.  Val av:

a.)   Föreningens ordförande, tillika styrelseordförande på ett (1) år.

b.)   Halva antalet övriga ledamöter (3 st) i styrelsen för en tid av två (2) år.

Alt  2 st på två (2) år.

c.)   Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år.

d.)   Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett (1) år.

e.)   Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska betraktas som sammankallande.

f.)    Beslut om antalet erforderliga ombud till SDF-möte.

13.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem.

14.  Avslutning.

Skribent: Anders Nyberg

Postadress:
Lida VSK - Vattenskidor och Wakeboard
Roddarvägen 52
14141 Huddinge

Besöksadress:
Lida Friluftsgård, Lida Friluftsgård
14621 Tullinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info